US International Chemist, Inc.                                         ◊ Huntington Beach, CA 92647   ◊ TEL. : 562.529.5518   ◊ Email: info@usichem.us  

HYBRID GEL
HYBRID GEL is an unique (Gel without UV Light) product that the user :
 1. does not need to have any design experience;

 2. can easily uses the product without having to spend time and money learning nail design;

 3. and is able to make several nail designs that are suitable for various types of clothing, colors and age.
HYBRID GEL offers the freedom to design your nails art any way you like that shows your unique characters for any occasion.

HYBRID GEL has the following characteristics :
 • Easy to use
 • Design Flexibility
 • No UV light
 • Economical

HOW TO USE :
 1. Apply 1 coat of the #1 (Clear Base).

 2. Apply 2 coats of the #2 (Color Base).

  1st Coat: Make color covers full nail as of using Nail Polish;

  2nd Coat: Spread a thin layer of #2 (Color Base) Gel on the nail surface (not to dry).


 3. Apply #3 (Color Gel) and draw some curves.

 4. Apply #4 (Art Brush). Dry brush with a towel. Hold brush at 60˚ - 90˚ then draw some diagonal curves;

 5. Apply #5 (Top Gel), Wait for gel to dry and apply #5 (Top Gel)for about 2-3 minutes.

* Remember to keep the bottles lids open
    before drawing.


  USIC, Inc. ◊ 562-529-5518       
HYBRID GEL là một sản phẩm độc đáo (Gel không cần hơ đèn) mà người sử dung:
 1. không cần có kinh nghiệm về design;

 2. có thể sử dụng dễ dàng mà không cần mất thời giờ và tiền bạc để học vẽ trên móng; và

 3. có thể tạo nhiều kiểu móng phù hợp với các loại trang phục, mầu sắc hay tuổi tác khác nhau.
HYBRID GEL đem lại sự tự do trong việc trình bầy nghệ thuật trên móng tay theo ý mình để phô diễn cá tính đặc trưng của mình trong mọi trường hợp.

HYBRID GEL có những đặc tính như sau:
 • Dễ sử dụng
 • Uyển chuyển phác họa
 • Không cần đèn UV
 • Tiết kiệm

CÁCH SỬ DỤNG :
 1. Quét 1 lớp #1 (Clear Base).

 2. Quét 2 lớp #2 (Color Base).

  Lớp 1 : Làm cho mầu lấp đầy móng như dùng nước sơn;

  Lớp 2 : Tráng 1 lớp mỏng trên mặt móng (không để khô) với Color Base.

 3. Vẽ những đường cong với #3 (Color Gel).

 4. Áp dụng #4 (Art Brush). Lau khô cọ với một khăn giấy.
  Để cọ đứng 60˚ - 90˚ rồi vẽ những đường cong hướng chéo.

 5. Áp dụng #5 (Top Gel). Đợi Gel khô rồi quét #5 (Top Gel) 2-3 lần..

* Nhớ mở nắp sẵn các chai trước khi vẽ.    info@usichem.us